Kontaktinfo

Formand

Erling Gandrup

Tlf. 6014 5611

gandrup@stofanet.dk

 Bestyrer

Torben Nielsen

Tlf. 40 18 34 62

torben.borupvand@gmail.com

 

Henvisninger

Vandanalyserapporter findes i menuen under "Om Vandværket"

Beredskabsinfo findes i menuen foroven

SMS-beskeder fra vandværket.:       Se under LINKS

 

 

 

dv

Børup Vandværk er medlem af

Danske Vandværker

 Velkommen til Børup Vandværk    Et andelsselskab

 borup3

MEDDELELSER:

*FUND AF HIDTIL UKENDT PESTICID - MEN INGEN SUNDHEDSRISIKO         Information fra kommunen kan ses under "Om vandværket" Vandanalyser.

* Nyeste vandanalyserapport fra 23. nov. 2017 findes også under "Om vandværket" hvor der blev testet for dette pesticid "Desphenyl-Chioridazon".                       Miljøstyrelsens pressemeddelelse ses i linket herunder.

http://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2017/aug/vandvaerker-skal-teste-for-flere-pesticidrester-i-drikkevandet/

 Børup Vandværk blev bygget i 1958 på en grund købt af Mejeriet "Lillebælt".

 Den nye bestyrelse ansøgte Taulov Sogneråd om kommunekaution for 190.000 kr. endvidere indsendtes andragende om tilskud fra arbejdsministeriet til udførelse af arbejdet.

 Det første sæt vedtægter blev udfærdiget af den nye bestyrelse og underskrevet d. 20.03.1958

 Kontrakten om udførelse af arbejdet blev givet til Ingeniørfirmaet Erik Meyer Esbjerg, og blev underskrevet til en sum af 210.000 kr.

 "Forsyningsområde" Se også Om Vandværket

Boerup kort