Kontaktinfo

Formand

Erling Gandrup

Tlf. 6014 5611

gandrup@stofanet.dk

Vandværkbestyrer

Torben Nielsen

Tlf. 40 18 34 62

torben.borupvand@gmail.com

 

Henvisninger

Vandanalyserapporter findes i menuen under "Om Vandværket"

Beredskabsinfo findes i menuen foroven

SMS-beskeder fra vandværket.:       Se under LINKS

 

 

 

dv

Børup Vandværk er medlem af

Danske Vandværker

 Velkommen til Børup Vandværk    Et andelsselskab

 borup3

MEDDELELSER:

  Ekstraordinær Generalforsamling

Vandværket indkalder til ekstraordinær generalforsamling

Onsdag den 25. april 2018 kl. 19:30     I Elbohallens klublokale i stueetagen

Dags orden:

1.  Valg af dirigent

2.  Endelig vedtagelse af beslutningen på den ordinære generalforsamling om                    omdannelse af Børup Vandværk til Børup Vandværk A.m.b.a.

-Til vedtagelse af forslaget kræves at vedtagelsen bekræftes af 2/3 af de afgivne stemmer.

 Børup Vandværk blev bygget i 1958 på en grund købt af Mejeriet "Lillebælt".

 Den nye bestyrelse ansøgte Taulov Sogneråd om kommunekaution for 190.000 kr. endvidere indsendtes andragende om tilskud fra arbejdsministeriet til udførelse af arbejdet.

 Det første sæt vedtægter blev udfærdiget af den nye bestyrelse og underskrevet d. 20.03.1958

 Kontrakten om udførelse af arbejdet blev givet til Ingeniørfirmaet Erik Meyer Esbjerg, og blev underskrevet til en sum af 210.000 kr. (Læs mere under Om Vandværket "Historie")

 "Forsyningsområde" Se også Om Vandværket

Boerup kort