Kontaktinfo

Formand

Erling Gandrup

Tlf. 6014 5611

gandrup@stofanet.dk

Vandværkbestyrer

Torben Nielsen

Tlf. 40 18 34 62

torben.borupvand@gmail.com

 

Henvisninger

Persondataforordning  Her

Vandanalyserapporter findes i menuen under "Om Vandværket"

Beredskabsinfo findes i menuen foroven

SMS-beskeder fra vandværket.:       Se under LINKS

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Børup Vandværk er medlem af

Danske Vandværker

 Velkommen til Børup Vandværk   A.m.ba.

 borup3

MEDDELELSER: 

Referat fra ekstraordinær generalforsamling kan ses under bestyrelsen.(Referater) 

Nye vedtægter pr. 26.04.2018 kan ses under "Om vandværket"

Vandværket har fået installeret en såkaldt "Kalkknuser" se mere under "LINKS" 

Nyeste vandanalyser fra 19.03.2018 findes under "Om vandværket" 

Godt drikkevand er ingen selvfølge, brug det med omtanke !!!! 

 Børup Vandværk blev bygget i 1958 på en grund købt af Mejeriet "Lillebælt".

 Den nye bestyrelse ansøgte Taulov Sogneråd om kommunekaution for 190.000 kr. endvidere indsendtes andragende om tilskud fra arbejdsministeriet til udførelse af arbejdet.

 Det første sæt vedtægter blev udfærdiget af den nye bestyrelse og underskrevet d. 20.03.1958

 Kontrakten om udførelse af arbejdet blev givet til Ingeniørfirmaet Erik Meyer Esbjerg, og blev underskrevet til en sum af 210.000 kr. (Læs mere under Om Vandværket "Historie")

 "Forsyningsområde" Se også Om Vandværket