Kontaktinfo

Formand

Erling Gandrup

Tlf. 6014 5611

gandrup@stofanet.dk

Vandværkbestyrer

Torben Nielsen

Tlf. 40 18 34 62

torben.borupvand@gmail.com

 

Henvisninger

Persondataforordning  Her

Forbrugerinformation  Her

SMS- Tilmeld/afmeld   Her

Vandanalyserapporter findes i menuen under "Om Vandværket"

Beredskabsinfo findes i menuen foroven

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Børup Vandværk er medlem af

Danske Vandværker

 Velkommen til Børup Vandværk   A.m.b.a.

 borup3

MEDDELELSER: 

CORONA-info:

Vandværket følger de regler/foreskrifter der er udstukket af Danske Vandværker, man kan læse mere på Danske Vandværkers hjemmeside https://danskevv.dk/

Referat fra generalforsamling 10.06.2021 kan ses under "Bestyrelsen"

Årsrapport for 2020 & Buget 2021 kan ses under "Regnskab"

Nyeste vandanalyse kan ses under "Om vandværket"

Godt drikkevand er ingen selvfølge, brug det med omtanke !!                                                                               

 Børup Vandværk blev bygget i 1958 på en grund købt af Mejeriet "Lillebælt".

 Den nye bestyrelse ansøgte Taulov Sogneråd om kommunekaution for 190.000 kr. endvidere indsendtes andragende om tilskud fra arbejdsministeriet til udførelse af arbejdet.

 Det første sæt vedtægter blev udfærdiget af den nye bestyrelse og underskrevet d. 20.03.1958

 Kontrakten om udførelse af arbejdet blev givet til Ingeniørfirmaet Erik Meyer Esbjerg, og blev underskrevet til en sum af 210.000 kr. (Læs mere under Om Vandværket "Historie")

 "Forsyningsområde" indrammet med rødt (Se også Om Vandværket)